Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0316-847985
  • info@vanzelsthypotheken.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Introductie

U overweegt één of meerdere (zakelijke) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. Wij leggen de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat deze afspraken alleen betrekking hebben op de diensten die wij aan u verlenen. Indien wij voor u een verzekering afsluiten ontstaat er tussen u en de betreffende verzekeringsmaatschappij een afzonderlijke (verzekerings)overeen-komst waarop andere voorwaarden van toepassing zijn.

Varianten in omvang dienstverlening

Niet elke cliënt heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom de keuze uit drie vormen van dienstverlening. Dit zijn verschillende abonnementsvormen met ieder  zijn eigen onderdelen. Ter onderscheiding noemen wij deze varianten brons, zilver en goud. Hierbij is brons de variant met een beperkte dienstverlening en goud de variant met de meest uitgebreide dienstverlening die wij u kunnen bieden.

Samenvatting onderdelen dienstverlening

Hieronder vindt u een overzicht van de drie varianten van dienstverlening die wij aanbieden. Per variant treft u een korte omschrijving aan van de inhoud van de verschillende onderdelen van het betreffende abonnement. Een meer uitgebreide omschrijving van de onderdelen van het abonnement kunt u hier nalezen. 

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Inventarisatie van de risico's

 

 

 

Inventariseren van de verzekerbare risico's op het gebied van zakelijke schade- verzekeringen waarmee u te maken kunt krijgen

Ja

Ja

Ja

Analyse van de verzekerbare risico's die al zijn verzekerd

Ja

Ja

Ja

Zichtbaar maken van de risico's die u aanvullend kunt verzekeren en ons advies om dit wel of niet te doen

Ja

Ja

Ja

Bemiddeling

 

 

 

Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de verzekering en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico's en ons advies daarover

Ja

Ja

Ja

Verzorgen van voorlopige dekkingen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken

Ja

Ja

Ja

Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe verzekeringen en bewaking van termijnen

Ja

Ja

Ja

Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen moeten worden opgezegd of worden aangepast

Ja

Ja

Ja

Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten en controle of inhoud conform onze aanvraag is

Ja

Ja

Ja

Controle juiste premiestelling inclusief recht op premiekortingen

Ja

Ja

Ja

Archivering van de zakelijke schadeverzekeringen die via ons kantoor zijn gesloten

Ja

Ja

Ja

 

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Beheer

 

 

 

Archivering van zakelijke schade- verzekeringen die door u via een ander financieel dienstverlener zijn afgesloten dan wel rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten

Nee

Ja

Ja

Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen (zowel via ons als derden) gesloten of deze aangepast moeten worden aan veranderingen in uw situatie

Nee

Ja, eens in de 3 jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja, elk jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen (zowel via ons als derden gesloten) of deze moeten worden aangepast aan nieuwe aanbiedingen in de markt

Nee

Ja, eens in de 3 jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja, elk jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Online overzicht bestaande verzekeringen die  via ons kantoor zijn afgesloten

Nee

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Administratieve verwerking van mutaties in verband met bijvoorbeeld aanpassing bezittingen, wijziging risicoadres, etc.

Nee

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Schadebehandeling

 

 

 

Ondersteuning bij invullen schade aangifte

Nee

Ja, mits afgesloten via ons kantoor

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Benoeming indien wenselijk van contra- expertise

Nee

Ja, mits afgesloten via ons kantoor

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen

Nee

Ja, mits afgesloten via ons kantoor

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij

Nee

Ja, mits afgesloten via ons kantoor

Ja, mits door ons kantoor geadministreerd

 

Kosten

Over de kosten van het door u gekozen abonnement zullen wij u in een persoonlijk onderhoud meer informatie kunnen verstrekken. Indien wij voor u een schadeverzekering afsluiten, betaalt u voor die verzekering premie aan de verzekeringsmaatschappij. In die premie kan een vergoeding (provisie) zijn begrepen voor de werkzaamheden die wij als adviseur voor u verrichten. Deze provisie ontvangen wij van de verzekeraar. Indien dit het geval is, zal de provisie die wij ontvangen in mindering worden gebracht op de door u te betalen abonnementskosten. Wij beoordelen dit eenmaal per jaar, aan het einde van de periode van 12 maanden waarin de betreffende verzekering heeft gelopen. Indien er sprake  is geweest van een door ons van de verzekeraar ontvangen provisie, betalen wij het aan provisie ontvangen bedrag aan u terug, onder afgifte van een specificatie daarvan. 

Duur van het abonnement

Deze overeenkomst wordt aangegaan met een  termijn van 12 maanden en eindigt derhalve op een jaar later. Twee maanden voor de einddatum informeren wij u per e-mail of schriftelijk dat het abonnement en daarmee onze dienstverlening, aan u gaat eindigen. Wij vragen u dan uitdrukkelijk of u het abonnement wenst te verlengen. Wilt u dat, dan wordt het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is het abonnement voor u en ons dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Uiteraard vertellen wij u in een persoonlijk onderhoud graag meer inhoudelijk over dit serviceabonnement!