Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0316-847985
  • info@vanzelsthypotheken.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is de afgelopen jaren flink toegenomen, alsmede de vraag naar passende verzekeringen. Het zzp-segment in de zakelijke markt wordt daardoor steeds belangrijker én omvangrijker. Nationale Nederlanden springt hierop in met het ‘ZZP verzekeringspakket’. De verschillende producten, ZekerheidsCombinaties genoemd, binnen dit pakket zijn toegesneden op de doelgroep en afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s.

Pluspunten voor verzekerden
Het ZZP verzekeringspakket biedt u alszelfstandig ondernemer aantrekkelijke voordelen:
►   één polis voor alle verzekeringen
►   een vaste premie
►   eenvoudig uit te breiden
►   geen premieverrekening achteraf

Het pakket bestaat uit drie ZekerheidsCombinaties, die elk een aantal aansluitende verzekeringen omvatten.

ZekerheidsCombinatie ZZP Werkend met Gereedschap:
►   Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
►   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
►   Eigen Vervoerverzekering
►   Inventaris-/goederenverzekering
►   Constructie All-Risk-verzekering (CAR) - alleen voor timmer- en klusbedrijven
►   Installatie-/Montageverzekering - alleen voor loodgieters en installateurs


ZekerheidsCombinatie ZZP Adviserende beroepen:
►   Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
►   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
►   Inventaris-/goederenverzekering
►   Computer-/elektronicaverzekering
►   Extra kostenverzekering

Speciaal voor zzp’ers in een adviserend beroep biedt Nationale Nederlanden een aanvullend product: de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt beroepsfouten, zoals een vergissing, verkeerde berekening of foutief advies waardoor een opdrachtgever financiële schade lijdt. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan in combinatie met de ZekerheidsCombinatie ZZP Adviserende beroepen afgesloten worden.

ZekerheidsCombinatie ZZP Uiterlijke verzorging:
►   Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
►   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
►   Inventaris-/goederenverzekering
►   Geldverzekering

Wat doen wij voor u?

Via onze website kunt u een ZZp verzekeringspakket afsluiten. Om een goede inventarisatie te maken stellen wij u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden op deze vragen maken wij de vergelijking. Vervolgens kunt u zelf de door u gewenste verzekering via onze website afsluiten. Hier is wel sprake van execution only.

Indien u overweegt als Zelfstandige Zonder Personeel een verzekeringspakket samen te stellen, en online af te sluiten, dan moeten wij u hierover allereerst goed informeren dat als u deze persoonlijk gaat afsluiten, onderstaande tekst "execution only" in acht zou willen nemen!

Execution only

Bij execution only maakt u zelf de keuze voor een verzekerings product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verrricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag. Gedurende de looptijd van het product is de verzekeraar uw aanspreekpunt bijvoorbeeld in het geval van schade.

Hoe verdienen wij met het afsluiten van het ZZp verzekeringspakket?

Wanneer u via onze website een ZZP verzekeringspakketpakket afsluit, ontvangen wij hiervoor een doorlopende provisie van de verzekeraar. In onze Dienstenwijzer kunt u meer informatie vinden over de wijze waarop wij geld verdienen.

Klikt u hier voor het online afsluiten van het ZZP verzekeringspakket.